بیا در این ایام الهی دعایی کن....

بچه های کلاس اولی من

 

خداوندا ! یاریم کن تا اگر چیزی شکستم " دل " نباشد.