مدارس قرآنی و اهداف ویژه آن

مدارس قرآنی مدارسی است که در آن دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند علاوه بر

ساعات رسمی و مقرر در جداول مواد درسی دوره‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی

حداکثر 6 جلسه آموزشی در هفته، معارف شایستگی‌ها و مهارت‌های تکمیلی قرآنی

را فرا می‌گیرند.

اهداف 4 گانه از تاسیس مدارس قرآنی عبارتند از : زمینه‌سازی برای تربیت قرآنی

 دانش‌آموزان، رشد و توسعه معارف، مفاهیم و سواد قرآنی دانش‌آموزان، فراهم آوردن

 زمینه حفظ آیات، تدبر در آنها و توانایی بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم در زندگی

 فردی و اجتماعی و ارتقاء جایگاه مدرسه به کانون تربیتی محله و اعتلای فرهنگ و

 تربیت قرآنی در جامعه، اهداف مذکور را تشکیل می‌دهند.

محتوای آموزشی و تربیتی مدارس قرآن همسو با برنامه‌های درسی شامل برنامه‌ها و

 فعالیت‌های تقویت روخوانی، قرائت، درک مفاهیم و معارف قرآن، حفظ قرآن کریم و

 فعالیت‌‌های تربیتی قرآنی خواهد بود.

 

آموزش الکترونیکی قرآن اول ابتدایی

 

 

کلیک بفرمایید

آموزش الکترونیکی قرآن اول ابتدایی