آزمون های عملکردی علوم اول 

 

 

بخش 1          زنگ علوم

 

بخش 2           سلام ، به من نگاه کن

 

بخش 3         سالم باش ، شاداب باش

 

بخش 4       دنیای جانوران

 

 

قابل ذکر است که آزمون عملکردی بخش 5 مربوط به درس دنیای گیاهان و بخش

 6 مربوط به درس زمین خانه ی پر آب ما در آرشیو دی ماه سال گذشته 90 می

باشد.          کلیک فرمایید