شب یلدا

آنگاه که تولد دختری بیگناه مایه ننگ عرب ها بود ! آنگاه که زندگی برای دخترکان ساعتی به

طول نمی انجامید ... نیاکان پاکمان ، بلندترین شب سال را ، شب تولد مینو ( الهه زن ) و میترا

( الهه خورشید ) را بنام یلدا نام نهادند, گرامی داشتند و شادی کردند. یلدا، یادگار نام وطن و

عروس زمستان، در راه است. ایران من ...مهربانم ... یلدایت مبارک.....

       و هموطنان عزیز ایرانی من : " یلدا با سلامتی گوارای وجودتان"