تمرینی برای "جمله سازی "و فعالیت مربوط به "مرتب کنید "

 

بقیه تصاویر را در ادامه مطلب ببینید


   

 

 

    فعالیت های مربوط به درس دنیای گیاهان

 

 

 ترسیم برگ گیاهان با استفاده از ذره بین (خوب دیدن و توجه به آفریده های خداوند)

 

  

تدریس درس "شـ ش"  (آش )

 

تمرین ریاضی درس " جمع " با استفاده از نرم افزارهای آموزشی