همیشه غذا آرایی ها و سفره آرایی های زیادی دیدید اما این یکی در نوع خودش بی نظیره مخصوصا که این غذا آرایی فقط مخصوص کودکانه. سامانتا لیبا خلاقیت ظروف غذای دخترش را هر روز به نوعی تزیین میکند. او برای خلق یک اثر ماندنی از شخصیت ها و کاراکتر های مشهور برای تصویر سازی در ظرف غذای کودکش استفاده میکند.

 

 EBXgpqFWem.jpg

 

deHiE7YDNS.jpg

 

iAhbI657qb.jpg

 

BI1FoJN9R1.jpg

 

Cdv4K5KWlr.jpg

 

az8DR6BqKs.jpg

 

eKLT6A89BN.jpg

  

mBzoG5kq6b.jpg

 

بقیه تصاویر را در ادامه مطلب ببینید

    tv4dwhIMuq.jpg

 

WHuCmoKisR.jpg

 

XhFiGBJEKI.jpg

 

yh8pevfiwn.jpg

 

rZ2Dgnk7JG.jpg

 

jkMOjK6nHF.jpg

 

W0X06weu68.jpg

 

amdMp9Dq3M.jpg

 

CcMU2XHy6m.jpg

 

sBeDnu0Oqx.jpg

 

M5HJqjktGH.jpg

 

846wJYY46Q.jpg

خداییش چه اعصابی داشته این مامانهتشویق

ما چطوری به بچه هامون غذا دادیم این خارجیا چطوری ! نیشخند