پیشرفت های نظام آموزشی ژاپن در چند سال اخیر موجب حیرت و حسرت جهانیان و مورد توجه کارشناسان و کارگزاران آموزشی کشورها  قرار گرفته است . از این رو در پاورپوینت زیر سعی شده تا تطبیقی بین نظام آموزشی ژاپن و ایران را به نمایش درآورد. امیدوارم که مورد پسند دوستان قرار گیرد.

 

کلیک کنید

پاور پوینت تطبیق نظام آموزش و پرورش ایران و ژاپن