آنچه یک دیدن کند ادراک آن   سال ها نتوان نمودن با بیان

 

هر چه که بتواند کیفیت تدریس ویادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است.

در پست جدید می خواستم روش تدریس آب را بنویسم . اما احساس کردم کاری تکراریه و همکاران پایه اول  استاد تدریس این درس هستند و احتیاجی به حرف های تکراری من نیست. به همین دلیل فقط چند عکس از فعالیتهای این درس را قرار دادم.

 امسال تصمیم گرفتم برای تدریس ( آ ا )اولین حرف از الفبای زندگی با والدین بچه ها هماهنگی کنم وبرای تدریس ( آ ا ) سبزه بیندازند و امروز که تدریس آب را داشتم به کلاس بیاورند. بعضی از بچه ها هم که سبزه هاشون خراب شده بود کاردستی آ ا رو درست کرده بودند .

امروز کودکان کلاسم جوانه زدن دانش  را جشن گرفتند.هر کدام از آنها برای خود سبزه انداختند  تا یادشان بماند ریشه در کجا دوانده اند و باید برای زندگی سبز باشند، و سلامت و خرم بمانند.

  سبزه نماد باروری و نوزایی است. نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.سبزه نشانه خوش اخلاقی، خرمی و شادی است.

 

برای دیدن بقیه عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید...

 


ادامه مطلب ...