نقش پدران

تحقیقی نشان می دهد، رضایت کلی نوجوانان از زندگی به کیفیتروابط آنها با پدرشان و موقعیت اقتصادی خانوادگی بستگی دارد. نوجوانانی که روابطگرم و صمیمانه ای با پدر خود دارند مثبت گرا و با اعتماد به نفس تر بوده و میتوانند در اتفاقاتی که برایشان می افتد، مؤثرتر عمل کنند. آن دسته از نوجوانانی کهدر مورد رابطه شان با پدر خود احساس خوبی ندارند بدبین تر بوده و قادر به پذیرشمسئولیت زندگی خود نیستند.

   نکته اساسی: با فرزندان نوجوان خود در مورد اهمیت احترام بههمسرتان صحبت کنید، اما این به تنهایی کافی نیست. نکته بسیار مهم و قابل توجه ایناست که نوجوانان به عملکرد پدرشان بیشتر از گفته های او توجه کرده و شبیه به آن عملمی کنند.

اگر می خواهید فرزندان شما به همسرتان احترام بگذارند، بایدابتدا خود شما با طرز برخورد و عملکردتان این رفتار را به آنها آموزش دهید. با وجوداین حقیقت که پدران نقش بسیار مهمی در زندگی نوجوانان بازی می کنند، متأسفانه آنهاحضور چشمگیری در زندگی نداشته و اکثر اوقات غایب هستند.

 

در کتاب «تشنه پدر» نوشته «مارگو مین» اشاره شده است: درآمریکا، ۲۰

 

درصد از نوجوانان در پایان هر هفته پدر خود را می بینند.

 

۵۰ درصد ازنوجوانان هیچ تماسی با پدر خود ندارند و ۳۰ درصد هر چند وقت یک بار با او تماسدارند. در حقیقت بیش از ۱۲ میلیون از نوجوانان در طول روز هیچ ارتباطی با پدر خودندارند.

دغدغه دختران نوجوان این است که علاوه بر جسمشان، افکار واحساسات آنها نیز مورد تحسین قرار گیرد. پدران در این مرحله نقش مهم و منحصر بهفردی را بازی می کنند. اکثر مردان وقتی به طور ناگهانی متوجه می شوند دختر کوچکشانبه دختری جوان بدل شده است، در ابتدا یکه می خورند. تحسین جذابیت دختران توسط پدربسیار مهم است چرا که به دید مناسب دختران نسبت به خود کمک می کند.بعضی از مرداناعتقاد دارند، آگاهی از وضعیت جنسی دخترشان به نوعی نابهنجار یا اشتباه است اما درحقیقت این قضیه امری صحیح و عادی است. وقتی پدری همزمان با لذت بردن از شخصیتدخترش، جنسیت او را نیز تصدیق کند، می تواند به او کمک کند تا به خودش افتخارنماید.

بعضی ازمادران در مورد رفتار دختران نوجوان با پدرشان و این کهدر بعضی از اوقات ممکن است خود را لوس کنند و لوس شوند.تفاوت در نوع نگاهی است کهبیننده دارد. مثلاً وقتی دختر کوچکی روی زانوی پدرش می نشیند، او را در آغوش گرفتهو شروع به قلقلک دادن او می کند.

همه تصور می کنند که او دختری بازیگوش و مهربان است. اما اگرهمان دختر کوچک که به دختر جوانی تبدیل شده است، این کار را انجام دهد، ممکن استاین عمل از دید دیگران حرکتی ناپسند به حساب آید. او به هیچ وجه چنین منظوری ندارد! در ذهنش او هنوز همان دختر کوچولوی پدرش است.هشدار: اگر وقتی دختر کوچکتان بر رویزانوی شما می نشیند، او را از خود برانید فقط عمیقاً گیجش کرده اید. با توجه به نوعمدی که در بین جوانان وجود دارد، اگر دختری نوجوان در خانه یا مهمانی لباس نامناسببپوشد و یا در طی گردش های خانوادگی غیر متعارف راه برود، پدر و مادر او آشفته وناراحت می شوند.

ایجاد محدودیت در این زمینه نه تنها برای راحتی خوددختراننوجوان اهمیت دارد بلکه به دختران کمک می کند تا درک درستی از خودشان پیدا کرده وبه این قضیه که دیگر بزرگ شده اند توجه کنند.

علاوه بر این، از آنجایی که سایر مردان به آنها به دید یکبزرگسال می نگرند، آگاهی دختران از تأثیری که بر روی دیگران دارند، بسیار مهم است. این موضوع به طور بالقوه موضوعی خجالت آور برای نوجوانان و والدینشان است.

اگر به دخترتان با لحنی تند و عصبانی بگویید باید لباس مناسب تربپوشد یا رفتارش را با پدرش تغییر دهد، ممکن است او احساس کند به خاطر جنسیتش بایدخجالت بکشد. بزرگ شدن دختران نباید به این معنی باشد که او آغوش پدر یا مهربانی وتوجه او را از دست بدهد. با او آرام و مهربان برخورد کنید.

حقیقت: پدران در جدا کردن دختران از مادرانشان در حین دعوا،نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. دختران در حین دعواها و اختلاف هایی که با مادرشاندارند، برای این که از پشتیبانی پدرشان بهره مند شوند، به سوی او گرایش پیدا میکنند. پدران می توانند با همدلی و بدون این که طرف هیچ کدام از آنها را بگیرند بهاز بین رفتن تنش ها کمک کنند تا دوباره ارتباط مناسبی بین دختر و مادر برقرار شود.

اشکالاتی که در روابط دختر و پدر وجود دارد معمولاً باعث ایجاداختلالاتی مانند اختلال در غذا خوردن دختران می شود. نویسنده کتاب «تشنه پدر» میگوید: توجه پدران به غذا خوردن دختران باعث می شود اعتماد به نفس آنها بالا رود. پدران باید دختران خود را به روشی متعادل مورد مهر و محبت خود قرار دهند. این قضیهبه دخترها کمک می کند تا تغییرات جسمی خود را پذیرفته و در مواجهه با پسران اعتمادبه نفس بیشتری پیدا کنند.

اگر دختران از سوی پدر- که مهمترین مرد در زندگی آنهاست- موردتأیید قرار نگرفته و پذیرفته نشوند، به خود شک کرده، به سرزنش خود پرداخته و حتیافسرده می شوند. از سوی دیگر ممکن است از روابط اجتماعی سرباز زده، گوشه گیر شده،بی بند و بار رفتار کرده و یا این که در غذا خوردن آنها اختلال ایجاد شود.

هشدار:دختر شما نیاز دارد او را به عنوان یک فرد کاملبپذیرید. اگر بگوییم یک پسر به پدر و مادرش هم برای ابراز محبت آنها و هم پذیرشصحیح او- همانطوری که هست- نیاز دارد، بیراهه نگفته ایم. پذیرش پسر همانطور که اومی خواهد ممکن است برای پدرش سخت باشد. بخصوص اگر از هنگام تولد او برای آینده اشنقشه هایی ریخته باشد.

این واقعیت است که معمولاً پدران در رؤیای داشتن پسری هستند کهبا رفتن به همان دانشکده ای که آنها رفته اند، عضویت در انجمن مشابه، وارد شدن بهشغل مشابه یا به عهده گرفتن شغل خانوادگی، راه پدرشان را ادامه دهد. بسیاری ازپدران خود قربانی آرزوهای خانواده هایشان شده اند.

زحمت و رنجی که خانواده هایشان به آنها تحمیل کرده اند تا راهیرا بروند که خود شخصاً نتوانسته اند آن را دنبال کنند. پدران با کشف این که پسرشانبرای آینده خود نقشه ای متفاوت با نظر آنها دارد، ضربه روحی می خورند. بسیاری ازپدران از طریق مخالفت با خواسته پسرشان می خواهند او را به سمتی که خود تمایل دارندهدایت کنند.

متأسفانه این واقعیت که پسران علاوه بر نپذیرفتن خواسته پدرشان،ممکن است هرگز توجهی جدی نیز به نظرات او نداشته باشند قدری بی رحمانه است. پسرهامی خواهند کاملاً مستقل عمل کنند. به ندرت فرزند جگر گوشه ای پیدا می شود که بخواهدبا پیگیری رؤیاهای پدرش، زندگی خود را وقف کرده و نهایتاً خود را قربانی کند.

حقیقت: جبران خلیل جبران (نویسنده و شاعر) در مورد فرزندانچنین می گوید: شما می توانید به آنها عشق بورزید اما نباید افکارتان را به آنهامنتقل کنید. آنها باید افکار خود را داشته باشند. شما می توانید جسم آنها را سکنیدهید اما روح آنها را نه! آنها باید روحشان را در خانه فرداها سکنی دهند، جایی کهشما نمی توانید آن را ببینید، حتی نمی توانید آن را در رؤیایتان تصورکنید!

 

 

      منبع:

 

 

          سایت پزشکان  ایران www.pezeshkan.org

                                                                                                                   

/ 46 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

بهمن

با سلام و با قبولی طاعات و عبادات شما در رابطه با نقش پدران در پیشرفت تحصیلی من هم مطلبی نوشته ام. اگر اجازه بدهید این مطلب را وبلاگ مدرسه هم قرار بدهم.

اسدی راد

با سلام و ادب طاعاتتون قبول درگاه حق[گل]

شهریار

اگه از معما و چیستان و پازل و بازی های معمایی و روش های رمز گذاری خوشت می یاد ، اگه دنبال افزایش توانایی و کارایی مغزتی من یه وبلاگی دارم به اسم چیپاز حتما یه سر بیا

ارزو جعفری

سلام خانم فلاح خسته نباشید از شما بابت مطالب زیباتون تشکر میکنم همیشه پیش خودم میگم خوش بحال همسرتون بخاطر داشتن زن فهمیده ای مثل شما .